Skip to content

Näyttötutkintohaku-palvelun toiminta on päättynyt

Ammatillisesta koulutuksesta annettu lainsäädäntö uudistui 1.1.2018 alkaen ja sen myötä näyttötutkintojärjestelmä lakkasi ja Näyttötutkintohaku-palvelun toiminta päättyi. Tietoa koulutuksen järjestäjistä, jotka järjestävät ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja, saa opetus- ja kulttuuri­ministeriön koulutuksen järjestämislupien lupavarannosta: https://oiva.minedu.fi/fi/lupavaranto. Tutkintokoulutuksesta saa tietoja asianomaisten koulutuksen järjestäjien verkkosivuilta sekä Opintopolku.fi:stä: https://opintopolku.fi.

Tutkintotoimikunnat tulevat lakkaamaan 1.8.2018. Vuoden 2018 alusta lukien niiden tehtävänä on antaa todistukset tutkinnon osan suorituksista, jotka koskevat ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa ja jotka on arvioitu 31.12.2017 mennessä sekä em. tutkinnoista, joiden muodostumiseksi vaadittavat tutkinnon osat on suoritettu 31.12.2017 mennessä. Tutkinnoista vastaavien tutkintotoimikuntien tiedot löytyvät oph.fi-sivuilta: http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/tutkintotoimikunnat.

Opetushallitus

Ammatillinen koulutus